+ (372) 60 63 212
My cart: 0 empty

Garantiijuhtumi teostamiseks on vaja:

 • Õigesti täidetud garantiileht, kuhu on märgitud toote mudel, seerinumber, ostu kuupäev;
 • Arve;
 • Toote täielik komplektsus.

Reklamatsiooni täitmise kord:

 1. Teavitamine probleemist meie müügiosakonnale;
 2. Täita ära reklamatsiooni blankett;
 3. Täidetud blankett saata aadressile rma@turbodrive.ee või üle anda kontoris meie esindajale;
 4. Vajaduse korral esitada lisainformatsiooni.

Garantiijuhtumiks ei arvesatata, kui:

 • On kaotatud või täitmatta garantiileht;
 • Toode on mehhaaniliselt kahjustatud või lahti võetud;
 • Tehase plommid on rikutud või kahjustatud;
 • Olid rikutud kasutus-, transpordi- või hoiustamistingimused;
 • Remont oli teostatud isikute poolt, kes ei oma autoriseeritud teenindusluba;
 • Olid kasutatud mitteoriginaalsed varuosad.

Garantiitingimuste täiendavat kirjelduset leiate ostetud toote dokumentatsioonist ja / või vastava tootja veebilehelt.

Tellimuse tagastamis ja tühjendamis poliitika

Seoses sellega, et suurem osa meie poolt pakutud tooted on tarnitud eritellimusega. Kõigepealt, palun võtke ühendust meie ostuosakonnaga ost@turbodrive.ee ja küsige kas teie tellimus on võimalik tagastada või tühjendada ning millistel tingimustel.

Searching...